Terug

Plek

Branco van Danzigtpark

Rondom het Brancopark is een groep actief die ook is aangesloten bij Huize Middelland. Samen met Antes wordt er gezorgd voor een schone en sociale wijk. Je kunt de initiatiefnemers aanspreken als je zelf een buurtactiviteit of bewoners festival wilt organiseren. Er zijn allerlei spullen en een netwerk waarvan je gebruik kunt maken.

Op het basketbalveld hebben we een Duimdrop keet. Deze is elke werkdag vanaf 15:00 tot 18:30 open. Hier kunnen kinderen spullen lenen en er is toezicht vanuit Duimdrop.

Elk jaar worden er meerdere activiteiten georganiseerd.
- Camping Branco.
- Pannenkoeken eten.
- Geraniumdag.
- Wekelijks eten in het park meerdere buurtbewoners spreken gezamenlijk af in het park om te gaan eten.

In contact brengen met andere buurtbewoners, organisaties en buurthuizen.
Ongeveer 25 jaar geleden zijn de voormalige wasserettes met de daaraan grenzende woonblokken van Jan van Vughtstraat (even huisnummers) en de Bellevoystraat (oneven huisnummers) na periode van achterstallig onderhoud gesloopt. Na de sloop is gebleken dat de grond niet geschikt was voor bebouwing. De bewoners hebben aangegeven dat zij meer groen in de wijk wilden. In samenwerking met de gemeente is in 1996 het Branco van Danzigtpark gerealiseerd.

Afgezet tegen de tijdgeest van de jaren 90 waarin er veel criminaliteit en drugsoverlast ervaren werd in de wijk is er gekozen voor een open park waar geen mogelijkheid bestond om zich op te houden of te verschuilen. Het park is omgeven door een hek, welke s avonds sluit. Er is ruimte in het park waar kinderen kunnen spelen en verder is er gelegenheid om op de banken in het park te zitten. Groen in de vorm van grasveld is aangelegd en er is gekozen om bomen, die niet hoger worden dan 6 meter, in clustervorm te planten.

Het park en de wijk eromheen is omringd door Joodse geschiedenis: het joodse bejaardentehuis en het joodse ziekenhuis, het joods weeshuis op de Mathenesserlaan en aan de andere zijde van het park de joodse synagoge in de Joost van Geelstraat. Het park is vernoemt naar Branco van Dantzig (1870-1942). Als pionier op het gebied van spraakonderwijs en logopedie in Nederland, werkte zij als lerares aan de Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers. Vanwege haar Joodse achtergrond is Branco van Danzigt in september 1942 om het leven gekomen in het concentratiekamp Auschwitz. De gebouwen bestaan niet meer, echter wordt de geschiedenis levend gehouden door de naam van Branco van Danzigt te verbinden aan het park.
Adres
Bellevoysstraat, 3021JG Rotterdam
Sociale media
FaceBook   

» Meer informatie..
Gemiddelde (0 Stemmen)
Branco van Danzigtpark